fbpx

Marketing management - co to?

Marketing

Marketing management – co to? To zarządzanie marketingowe, czyli analiza otoczenia rynkowego i wewnętrznych możliwości firmy, planowanie, realizacja i monitorowanie zdarzeń w celu osiągnięcia celów biznesowych firmy (osiągnięcie zysku, zwiększenie sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku itp.).

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie składa się z czterech etapów:

 • Etap pierwszy – wymagana jest analiza możliwości rynkowych, która musi rozpocząć się od ustalenia udziału firmy w rynku produktowym.
 • Etap drugi – to wybór rynku docelowego.Tą nazwą określana jest grupa segmentów rynku najkorzystniejsza dla danej firmy lub tylko jeden segment. A działalność przedsiębiorstwa jest skierowana właśnie do nich. Przed wyborem rynku docelowego konieczne jest zbadanie konsumentów i segmentacji rynku. Segmentacja to podział rynku na grupy nabywców, które charakteryzują się jednakową reakcją na produkt i działania marketingowe. Proces wyboru rynku docelowego kończy się tzw. pozycjonowaniem produktu. Oznacza to, że tworzy się idealny wizerunek produktu, a także zapewnia mu pożądane miejsce nie tylko na rynku, ale również w świadomości docelowych odbiorców.
 • Etap trzeci- opracowywany jest kompleks marketingowy, czyli zestaw parametrów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo i wykorzystywanych w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Na kompleks marketingowy składają się takie parametry jak produkt, jego cena, sprzedaż i promocja na rynku.
 • Etap czwarty to planowanie i kontrola. Planowanie to proces, w którym wyznaczane są cele, strategie i jasne sposoby ich realizacji. Jest podzielony na taktyczny i strategiczny. Potrzebna jest kontrola w celu oceny poziomu realizacji planów. Marketing management w przedsiębiorstwie odbywa się w warunkach różnych struktur marketingowych, integralnej części całej struktury organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa, będącej zbiorem usług przedsiębiorstwa. A także organicznych powiązań, jakie istnieją między nimi, nie tylko horyzontalnie, ale także w pionie, czyli od szefa do wykonawcy, a także zapewnia mu pożądane miejsce nie tylko na rynku, ale również w świadomości docelowych odbiorców.

Dla najskuteczniejszego zarządzania marketingowego najważniejsza jest struktura marketingowa. W tej chwili nie ma uniwersalnego schematu. Działy marketingu tworzone są na różnych podstawach. Tak, więc na system marketingowy w przedsiębiorstwie wpływa ogromna liczba różnych czynników. Cele marketingowe zawsze mają na celu przekształcenie potrzeb nabywców w zysk (dochód) przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie określonych wyników na określonych rynkach.

Co składa się na marketing management?

Istnieją dwa poziomy zarządzania marketingowego: strategiczny i taktyczny.

Marketing strategiczny ukierunkowany na planowanie średnio- i długoterminowe, który opiera się na badaniach i analizach marketingowych. Firma analizuje sytuację na rynku docelowym, a także wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie marketingowe i na tej podstawie określa horyzont planowania, myśli o dalszych działaniach i wektorach rozwoju. Wyzwaniem dla zarządzania marketingowego jest wpływanie na poziom, czas i charakter popytu w sposób, który pomaga organizacji osiągnąć jej cele.

Najczęstsze strategie marketingowe to:

 • Doskonalenie struktury organizacyjnej firmy
 • Organizacja penetracji nowych rynków produktowych
 • Opracowanie i wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Wejście na nowe rynki poprzez wspólne przedsięwzięcia
 • Współpraca z firmami, które mają doświadczenie w udanej działalności na interesujących nas rynkach.

Marketing management taktyczny

Taktyczny poziom zarządzania marketingowego koncentruje się na kształtowaniu popytu rynkowego na istniejące towary i usługi firmy. Możliwe sposoby realizacji działań marketingowych na tym poziomie zarządzania mogą być następujące:

 • Badania rynku w celu generowania popytu i stymulowania sprzedaży
 • Analiza towarów i zarządzanie nimi w celu maksymalizacji zaspokojenia wymagań rynkowych
 • Bezpośrednie kontakty z konsumentami
 • Powiększanie i szkolenie personelu
 • Aktywny udział w wystawach i targach
 • Rozszerzenie asortymentu wytwarzanych towarów
 • Tworzenie i poprawa efektywności serwisu
 • Dostosowanie produktu do specyficznych wymagań kupującego
 • Działania promocyjne
 • Zarządzanie cenami.

Menadżer ds. marketingu jest zaangażowany w realizację planów i/lub sprawowanie funkcji kontrolnych.

Marketing management, dlaczego warto?

Panuje opinia, że marketing management to poszukiwanie liczby konsumentów wystarczającej na dany poziom produkcji firmy. Ale czy zarządzanie marketingowe jest konieczne dla firmy, która ma już wystarczającą liczbę klientów? Oczywiście. Rzeczywiście, w każdej chwili popyt może się zmienić, stać się niewystarczający lub nadmierny. Innymi słowy, zarządzanie marketingowe to wpływ na poziom i charakter popytu, na jego rozkład w czasie. Zarządzanie popytem oznacza zarządzanie klientami.

Zapotrzebowanie na produkty firmy pochodzi od dwóch grup odbiorców: nowych i stałych klientów. Tradycyjna teoria i praktyka marketingu koncentrowała się na przyciąganiu nowych klientów i sprzedawaniu im swoich produktów i usług. Dziś sytuacja się zmieniła. Nowoczesny marketing ma na celu nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, ale także utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami.To menedżer ds. marketingu w firmie, zajmuje się tworzeniem i rozszerzaniem popytu na produkty lub usługi firmy, problemami zmniejszania popytu. Firma wypracowuje wyobrażenie o wymaganym poziomie popytu na jej towary i usługi.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

  Jeśli tak skontaktuj się z nami!