KPI marketing - co to jest?

Marketing

KPI marketing – co to jest? To kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) – mierzalne cele, które pomagają śledzić i mierzyć sukces. W zmieniającym się krajobrazie marketingowym, takim jak dzisiejsze rewolucje cyfrowe, znacznie ważniejsze jest planowanie krótko- i długoterminowych wskaźników KPI. Są przydatnym sposobem dla marketingowców cyfrowych na określenie oczekiwań i udowodnienie, że ich praca ma pozytywny wpływ. W rzeczywistości zwykle łatwiej jest zmierzyć postęp kampanii cyfrowej niż offline. Dobre planowanie marketingowe jest niezbędne do mierzenia i śledzenia postępów oraz wykazywania wartości.

Ustalanie wskaźników KPI marketingu cyfrowego

Najważniejszą częścią ustalania KPI marketingu cyfrowego jest wybór tego, co mierzyć.To całkiem proste, należy upewnić się, że mierzone są czynniki, które wpłyną na cele danej firmy. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku działanie wykonane przez odbiorcę jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Zazwyczaj powinny być konkretne (tj. łatwe do zidentyfikowania i zmierzenia) i znaczące (np. użytkownik wypełnia formularz kontaktowy podczas dokonywania zakupu). Specjalista ds. marketingu musi wyznaczać cele i zadania dla każdego typu działań, dlatego ważne jest, aby skoncentrować się na dodawaniu wartości do firmy przy każdym takim zdarzeniu.

Co trzeba zmierzyć – KPI marketing?

Wymierne cele, które są zgodne z celami danej firmy. Często będą to sprzedaże lub leady. Jeśli jest się w startupie, może być za wcześnie na mierzenie leadów, ale zawsze można zmierzyć zasięg i zaangażowanie. Wskaźnik wyprzedzający jest używany przez ekonomistów do wskazania, w jakim kierunku zmierza gospodarka. Wskaźnik wiodący jest ważny dla raportowania, ponieważ może pokazać, że czas i wysiłek zaczyna wywierać wpływ, nawet, jeśli nie przyniósł jeszcze znaczących wyników. Można na przykład zmierzyć, ile osób spędziło na stronie więcej niż 3 minuty, nawet, jeśli nie wypełniły formularza kontaktowego.

Jak ustawić KPI marketing dla każdego kanału?

Niektóre kluczowe wskaźniki wydajności muszą być powiązane z określonym kanałem, podczas gdy inne są powiązane z ogólnymi celami biznesowymi. Wiele organizacji będzie potrzebować obu typów wskaźników KPI, aby zmierzyć zarówno wydajność kanału, jak i wpływ, jaki ma to na ogólne cele. W większych firmach różne osoby lub grupy będą korzystać z osobnych kanałów, więc każdy powinien być oceniany osobno.Trzeba pamiętać, że niektóre elementy KPI marketingu mogą wymagać większej uwagi niż inne, dlatego warto zaplanować priorytety i odpowiednio przydzielić zasoby.

Należy zauważyć, że nie wszystkie kanały mają ten sam podstawowy wskaźnik KPI. Dzieje się tak, ponieważ w tym przykładzie nie wszystkie kanały mogą mieć bezpośredni wpływ na przychody. Na przykład nierealistyczne byłoby oczekiwanie, że media społecznościowe będą miały bezpośredni wpływ na dochód w oparciu o ofertę. Dlatego kluczowym wskaźnikiem wydajności dla sieci społecznościowych może być zasięg.

W powyższym przykładzie głównym KPI dla kluczowe wskaźniki wydajności jest koszt pozyskania, a nie przychód, ponieważ przychód może dać tylko część obrazu. Wszelkie duże zmiany w budżecie PPC (forma rozliczania reklamy internetowe) będą miały znaczący wpływ na przychody, ale nie musi to oznaczać, że PPC radzi sobie dobrze. Najlepiej zmierzyć koszt nabycia, ponieważ nie uwzględnia on zmian w budżecie. Dobre planowanie marketingowe jest niezbędne do mierzenia i śledzenia postępów oraz wykazywania wartości.

Podstawowe KPI marketingu cyfrowego

Są to wskaźniki, na których profesjonaliści cyfrowi powinni polegać podczas oceny skuteczności reklam, podczas gdy dyrektorzy marketingu powinni polegać na bardziej globalnych wskaźnikach. Niemniej jednak te KPI są dobrą podstawą do właściwej analizy kampanii reklamowej.

  • Współczynnik konwersji CR to wskaźnik, który pomaga zobaczyć, ilu odwiedzających witrynę ostatecznie złożyło zamówienie. CR = (łączna liczba zamówień / całkowita liczba odwiedzających).
  • Współczynnik klikalności CTR. Jeśli chce się poznać odsetek osób, które widziały reklamę i ją kliknęły. Można porównać CTR wszystkich swoich reklam i określić najbardziej i najmniej skuteczne kampanie.
  • Cena za kliknięcie CPC – koszt kliknięcia.Tyle zapłacono, aby dotrzeć do docelowego użytkownika na witrynę. CPC = pieniądze wydane na umieszczenie reklamy / łączna liczba kliknięć.
  • Koszt za działanie i koszt za lead CPA i CPL.Te dane pokazują koszt za działanie i koszt pozyskania potencjalnego klienta. Jeśli chce się wiedzieć, ile zostało wydane, aby przyciągnąć każdego klienta, trzeba skorzystaj z CAC – koszt pozyskania klienta. Innymi słowy, to pieniądze, które wkłada się w marketing, aby znaleźć jednego kupującego.

Zwrot z inwestycji w KPI marketing

ROI (zwrot z inwestycji) i ROMI (zwrot z inwestycji marketingowych) pokażą skuteczność inwestycji marketingowej. W przypadku ROMI potrzebne są wszystkie koszty reklamy i marketingu, a w przypadku ROI liczy się wszystkie pieniądze, które wydaje się na produkcję produktu i wsparcie wraz z działaniami marketingowymi. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki obliczeń, można również wykorzystać dane z CRM (zarządzanie relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami) o zrealizowanych zamówieniach, połączeniach i stanach towarów. Stosunek reklam do sprzedaży to raczej odwrotny ROMI, pokazujący różnicę między wydatkami na reklamę a przychodami z reklam. Im niższy wskaźnik, tym skuteczniejsza jest reklama.

    FORMULARZ KONTAKTOWY

    Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

    Jeśli tak skontaktuj się z nami!