Marketing polityczny - co to jest?

Marketing

Marketing polityczny – co to jest? To proces łączenia kandydatów wyborczych i wszystkich ich pomysłów w oddzielne kampanie i kierowanie tych formacji do kontyngentu wyborczego. Chodzi o stworzenie kolejnej pozycji politycznej konkretnego kandydata w celu zdobycia poparcia mas. Podobnie jak w przypadku marketingu konwencjonalnego, istnieją pojęcia sprzedawcy, produktu i klienta.

Czym jest marketing polityczny?

Kandydat polityczny oferuje wyborcom produkty w postaci pomysłów, które powinny zapewnić poprawę przemian gospodarczych w społeczeństwie. Najważniejszą jednostką takiego marketingu jest głos wyborcy. Konsumenci znajdują się w centrum marketingu politycznego. Bez nich nie ma kampanii ani głosowania. Stanowią zachętę do kampanii, aby jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby oraz iść we właściwym kierunku. Podobnie jak w marketingu komercyjnym, badany jest rynek konsumencki i brane są pod uwagę gusta (w tym przypadku ideologiczne) danej osoby.

Tworzenie coraz to nowych konceptów zmienia spojrzenie konsumenta.Ten wpływ może być zarówno wszechogarniający, jak i bardziej wyspecjalizowany. Marketing polityczny wykorzystuje koncepcję segmentacji rynku i grup docelowych w celu poprawy ich sukcesu w głosowaniu. Następnie strony wybierają segment, który im odpowiada i kuszą go określonymi metodami oddziaływania. Wspólną cechą każdej z tych metod jest uwzględnienie takich aspektów jak prawo i porządek, zatrudnienie, polityka zagraniczna itp. Środkiem tego oddziaływania staje się reklama, prowadzenie kampanii.

Na czym polega marketing polityczny?

Marketing polityczny kandydatów polega na stworzeniu jasnej etykiety i rzucającej się w oczy nazwy, tak jak w przypadku każdego innego produktu. Owijka jest tworzona na różne sposoby i w perfekcyjny sposób udostępniana odbiorcom. Badania wykazały, że procesy przyzwyczajania się do określonej marki są takie same, jak przyzwyczajania się do określonej partii politycznej. Głównym zadaniem jest wyselekcjonowanie cech, które wzbudzają zaufanie wyborcy i nadanie tych cech kandydatowi. Kampanie polityczne są budowane nie bez powodu. Opierają się na szczegółowym badaniu ideologii i skutecznego wpływu na człowieka, a także określeniu głównych czynników, którymi kierują się ludzie podczas głosowania. Sukces marki (w tym przypadku kandydata politycznego) jest szczytem dobrej politycznej kampanii

Najpopularniejszym rodzajem marketingu politycznego jest marketing kandydatów, realizowany podczas kampanii wyborczej. Biorąc pod uwagę postawy i cele procesu wyborczego, wszystkie siły skierowane są przede wszystkim na kształtowanie, utrwalanie i w razie potrzeby, korygowanie wizerunku kandydata w celu wytworzenia wymaganej postawy elektoratu wobec niego. Głównym zadaniem jest uzyskanie wymaganej liczby głosów, aby kandydat mógł zostać wybrany i otrzymał mandat posła.

Organizacje w marketingu politycznym oznaczają partie, stowarzyszenia lub ruchy polityczne. Ich celem w działaniach marketingowych jest kreowanie korzystnego wizerunku promowanej siły politycznej dla opinii publicznej. Jeśli istnieje negatywna reputacja, powinni dołożyć wszelkich starań, aby ją zneutralizować i dalej pozytywnie ją przekształcić.

Ostatnim rodzajem marketingu politycznego, marketingiem idei i koncepcji politycznych, jest koordynacja postaw wyborców wobec idei przedstawianych w kampaniach wyborczych poszczególnych partii politycznych. Kluczowym zadaniem jest dostarczenie tych informacji ludziom i uzyskanie poparcia dla idei zapisanych w programach politycznych kandydatów.

Cele marketingu politycznego

Polityczny marketing stosowany jest w odniesieniu do zadań w politycznej walce. Charakteryzuje działania, podejmowane dla tworzenia, utrzymania lub zmiany nastawienia opinii publicznej do konkretnych polityków czy partii. Aktywnie wykorzystywany jest przez polityczne partie w okresie wyborów. Marketing lidera politycznego to system oparty na badaniu wyborców w celu optymalizacji istotnych cech kandydata (wygląd, maniery, zachowania społeczne, programy) oraz oddziaływania informacyjnego na grupę docelową w celu uzyskania maksymalnej liczby głosów.

W związku z tym marketing polityczny jest specjalną technologią społeczną, w realizację, której zaangażowani są specjaliści o różnych profilach. Obejmuje to konsultantów politycznych, politologów, socjologów, psychologów, reklamodawców, specjalistów od public relations. W jego rozumieniu marketing polityczny to zespół technik mających na celu zapewnienie bliższego związku między kandydatem a jego potencjalnym elektoratem, zapoznanie kandydata z jak największą liczbą wyborców oraz z każdym wyborcą z osobna, podkreślenie różnicy między nim a jego konkurentami oraz przeciwników i wykorzystując minimum środków finansowych, aby w trakcie kampanii osiągnąć optymalną liczbę głosów potrzebną do wygrania.

Należy zauważyć, że marketing w polityce w czystej postaci jest prawie niemożliwy, ponieważ politycy nie pytają wyborców o ich pragnienia, preferencje, potrzeby, ale starają się poznać ich reakcje na to, co już postanowiono zrobić. Marketing polityczny, jako rodzaj technologii politycznych powstał poprzez przeniesienie techniki marketingu komercyjnego w sferę walki o zdobycie władzy, jej realizację.

    FORMULARZ KONTAKTOWY

    Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

    Jeśli tak skontaktuj się z nami!