Co to jest brief i do czego służy?

Marketing

Co to jest brief i do czego służy? W momencie, gdy do agencji reklamowych zgłaszają się klienci chcący zlecić realizację kampanii reklamowej swoich produktów, konieczne jest uzyskanie niezbędnych informacji na ten temat. Account managerzy w pierwszej kolejności muszą przeprowadzić dokładny wywiad z klientem, którego celem jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych na temat jego firmy, planowanych akcji oraz asortymentu. Właśnie w ten sposób dochodzi do powstania briefu. W poniższym artykule bardzo dokładnie tłumaczymy wszystko, co warto wiedzieć na ten temat. 

Co to jest brief? 

Brief to określenie dla dokumentu, który tworzy się zazwyczaj w trakcie spotkania przedstawiciela danej agencji reklamowej z klientem. Często stosowaną praktyką jest sporządzanie takich dokumentów samodzielnie przez klienta. Wówczas wypełnia on prostą ankietę, w której musi odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. specyfiki prowadzonej przez siebie działalności. Bardzo ważne jest scharakteryzowanie oferowanych produktów czy usług, które mają być reklamowane w ramach danej kampanii. Kolejną ważną kwestią do omówienia w briefie jest scharakteryzowanie celów, jakie chce osiągnąć dany klient w wyniku realizacji danego działania. 

W briefie trzeba uwzględnić wszystkie te informacje posiadane przez klienta, które mogą być pomocne w zaprojektowaniu kampanii marketingowej bądź stworzeniu kreacji reklamowej. Specjaliści podkreślają, że jest to gotowy zestaw wytycznych dla agencji. Według nich należy projektować, tworzyć i realizować poszczególne zadania. Brief jest swego rodzaju punktem wyjścia do wykonywania wszystkich zadań i rozpoczęcia współpracy. Jest to też checklista, która znacznie ułatwia późniejszą weryfikację, czy poszczególne elementy planu zostały zrealizowane. 

Dlaczego warto przygotowywać brief? 

Sporo osób może mieć pewne wątpliwości odnośnie tego, czy sporządzanie briefu rzeczywiście jest konieczne. Warto jednak wiedzieć o tym, że zawarte w briefie informacje są punktem wyjścia do rozpoznania sytuacji, w której znalazło się dane przedsiębiorstwo. O wiele łatwiej jest rozpoznać jej potrzeby oraz możliwości. Specjaliści z agencji reklamowej muszą także zweryfikować, jaką opinią dana firma cieszy się wśród klientów. Do tego dostosowywana jest późniejsza polityka komunikacyjna prowadzona w ramach poszczególnych kampanii reklamowych. 

Jeśli brief jest sporządzony we właściwy sposób, można zaoszczędzić mnóstwo czasu. O wiele łatwiejsza jest także komunikacja między klientem a agencją reklamową. Według specjalistów jest to specyfikacja warunków, według których dany projekt ma być zrealizowany. Gdy agencja reklamowa dysponuje odpowiednio przygotowanym brifem, może szybko przystąpić do realizacji poszczególnych działań. Nie ma także zagrożenia, że pojawi się chaos, zaś wykonywane czynności będą nieefektywne. Nie trzeba tracić czasu na weryfikację, czego oczekuje klient, gdyż agencja wie już to na samym początku. 

Gdy klient wypełni brief w odpowiedni sposób, ma pewność, że wszystkie zadania zlecone agencji reklamowej zostaną wykonane w należyty sposób, zgodnie z założonymi standardami. Jego sytuacja biznesowa jest właściwie zidentyfikowana, zatem osiąganie celów jest o wiele prostsze. 

Podstawowe typy briefów 

Specjaliści wyróżniają kilka podstawowych rodzajów briefów. Istnieje rozróżnienie na opisywane w nim działania. Może to być akcja reklamowa, promocyjna lub marketingowa. Wówczas odnosi się to do produktu oferowanego przez daną firmę i określa się taki brief jako agencyjny bądź kliencki. W związku z bardzo szerokim rozumieniem terminu marketing, takie działanie mogą być również określane jako brief strategiczny. 

Innym rodzajem briefu jest brief mediowy. Jest to typ briefu, który kieruje się do domu mediowego, który chciałby zorganizować dużą kampanię w mediach, np. telewizji czy radiu. 

Brief może też być stosowany do projektowania mniejszych działań, które mogą być elementami powyżej wymienionych kampanii. O czym mowa? Chodzi tu chociażby o brief kreatywny, który wykorzystuje się przy projektowaniu materiałów reklamowych jak i określaniu podstawowych założeń kampanii reklamowej. Brief kreatywny niezwykle często jest wewnętrznym narzędziem należącym do danej agencji Wówczas dział obsługi klienta zajmuje się sporządzeniem wskazówek do stworzenia kreacji dla działu kreacji. Innym przykładem może być brief stworzenia strony internetowej – w tym przypadku są w nim zawarte najważniejsze wytyczne odnośnie przygotowania witryny WWW. 

Jakich działań może dotyczyć brief? 

W briefie musi być mowa o wszystkich akcjach i kampaniach, które będą realizowane w związku z daną kampanią marketingową. Duże znaczenie ma wielkość firmy klienta a także budżet, którym dysponuje na te cele. Często briefy dotyczą wielkich kampanii reklamowych o ogólnopolskich zasięgu, które są realizowane z wykorzystaniem telewizji, radia czy na outdoorze. 

Jednocześnie brief może także dotyczyć niewielkiej akcji marketingowej realizowanej przez małą, lokalną firmę, której zależy na kolportażu ulotek wśród mieszkańców bądź zawieszeniu jednego banera reklamowego pod sklepem. Planowanie działań ma ogromne znaczenie, ponieważ informacje zawarte w briefie są niezwykle pomocne w oszacowaniu budżetu, który będzie potrzebny na daną akcję marketingową firmy. 

    FORMULARZ KONTAKTOWY

    Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

    Jeśli tak skontaktuj się z nami!