Joint marketing - co to jest?

Marketing

Joint marketing – co to jest? Joint marketing (wspólny marketing) oferuje graczom biznesowym nowe modele zachowań rynkowych i skuteczną promocję, pozwalając im na wykorzystanie pozycji w wysoce konkurencyjnym środowisku. Sytuacja na nowoczesnych rynkach zarówno lokalnych, jak i światowych uległa znaczącym zmianom w ciągu ostatnich lat. Konkurencja w kontekście wzrostu liczby towarów i usług oraz ich ekspansji eskalowała do granic możliwości. Sygnały w postaci ostatnich wyzwań strategicznych aktywnie stymulują poszukiwanie nowych form działań marketingowych, które pozwoliłyby im przetrwać w agresywnym środowisku zewnętrznym.

Joint marketing, co to jest?

Joint marketing to wspólny marketing, czyli partnerstwo kilku struktur biznesowych, który polega na wspólnym tworzeniu wartości dla klientów, wzajemnej promocji swoich produktów, gromadzeniu w tym celu możliwości i zasobów uczestników, a także na innych rodzajach wzajemnej korzystnej współpracy. Lista odkryć w praktyce marketingowej obejmuje organizację sieciowej formy prowadzenia biznesu opartej na bliskich i różnorodnych interakcjach między uczestnikami transakcji rynkowych. Wspólny marketing podsumowuje relacje uczestników rynku i ich koncentrację na osiąganiu wspólnych wyników, w przeciwieństwie do tradycyjnego postrzegania firm i konsumentów, jako autonomicznych, odrębnych jednostek.

Można, więc stwierdzić, że joint marketing to popularna forma rynkowego współistnienia firm. Tak, więc wiele szybko rozwijających się firm, działa w strategicznych sojuszach rynkowych o takim czy innym formacie. Ramy koncepcyjne budowania sojuszy wspólnego marketingu opierają się na zrozumieniu i uznaniu, że sukces jednej firmy może częściowo zależeć od działań innej firmy. Wtedy o marce mówią nie tylko produkty firmy, ale także jej partnerzy. Prawidłowo dobrana współpraca może znacząco podnieść wartość marki.

Pracując nad projektami joint marketingowymi, firmy mogą łączyć:

 • Budżety marketingowe
 • Możliwości reklamowe
 • Bazy klientów
 • Produkty i usługi
 • Wiedza i doświadczenie specjalistów
 • Przestrzenie (opakowania, wystawy, powierzchnie handlowe, strony internetowe, media społecznościowe)
 • Dobroczynność.

Kreatywne pomysły wspólnego marketingu mogą być stosowane przez firmy różnej wielkości i branż, najważniejsze jest odrobina wyobraźni i zrozumienie podstawowych zasad organizacji projektu. Jest wiele przyczyn, dla których każde przedsiębiorstwo powinno korzystać z takich narzędzi marketingowych. Jeśli nadal ktoś nie ma pewności, co do korzystania z tej formy marketingu, powinien zauważyć, jak wiele wiodących firm korzysta z tego rodzaju współpracy. Joint marketing może być dla danej firmy najważniejszą decyzją, która zapewni maksymalny sukces i ogromny potencjał na przyszłość. Dlaczego więc nie spróbować?

Joint marketing - co to jest?

Partnerstwo w zakresie marketingu treści

Najprostszą formą joint marketingu jest podwójna marka, czyli połączenie dwóch lub więcej dość znanych firm o dobrej reputacji. Celem jest stworzenie wzajemnie korzystnego środowiska dla produktów detalicznych. Głównym zainteresowaniem firm korzystających z tej formy współistnienia na rynku jest wzajemna sprzedaż swoich produktów. Ta specyficzna koncepcja marketingowa, opiera się na zrozumieniu, że produkt otoczony innymi produktami sprzedaje się lepiej.

Strony takiego wspólnego marketingu nazywane są: gospodarzem, odbiorcą, na terenie którego inna firma – najemca sprzedaje swoje produkty.To przede wszystkim możliwość rozbudowy kanałów dystrybucji bez nakładów pieniężnych niezbędnych do samodzielnej sprzedaży. A także sposób na objęcie nowych, niedostępnych wcześniej dla obsługi klientów.

Istnienie szerokiej gamy rodzajów wspólnego marketingu i jego dalsze rozszerzanie świadczy o ukształtowaniu idei wspólnego marketingu w samodzielną koncepcję i dziedzinę. Firmy mają do dyspozycji znaczną liczbę alternatywnych sposobów prowadzenia wspólnych działań marketingowych, od zorganizowania wspólnego punktu sprzedaży po stworzenie wspólnego produktu i jego promocję pod wspólną marką.

To właśnie za pomocą joint marketingu na rynku pojawiają się nowe, cenne z punktu widzenia konsumenta produkty i usługi, powstałe dzięki połączeniu wysiłków kilku graczy i wspólnej realizacji szans. Niekiedy powstałe w ten sposób produkty stają się motorami rynku, przyspieszają jego rozwój i zajmują czołowe pozycje.

Korzyści z joint marketingu

Tradycyjne techniki marketingowe są świetne, ale jeśli chce się osiągnąć prawdziwy rozmach w swojej strategii marketingowej, warto wypróbować wspólny marketing, aby uzyskać następujące znaczące korzyści:

 • Jest opłacalny. Handlując z inną marką, obie dzielą się kosztami marketingowymi związanymi z tworzonymi kampaniami.
 • Poszerzenie grona odbiorców. Partnerstwo joint marketingowe zapewnia dostęp do podobnych odbiorców. Ci ludzie mogli być już wcześniej zainteresowani sugestiami, ale wahali się.Ta nowa kampania może pomóc w dotarciu do tej grupy odbiorców, jeśli firma zdecyduje się na współpracę z marką, której ufają jej nowi odbiorcy. Dzięki temu można przyciągnąć klientów we właściwym czasie.
 • Współpraca z marką, która uzupełnia markę danej firmy, daje możliwość sprzedaży produktów lub usług w idealnym czasie.
 • Promocja krzyżowa zwiększa wartość marki, ale także poprawia wrażenia użytkownika drugiej firmy.

Marketing oparty na współpracy może zapewnić firmie klientów, którzy są już zainteresowani jej produktem lub usługą, co zwiększa prawdopodobieństwo ich lojalności wobec tej marki, a także marki, z którą się współpracuje.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

  Jeśli tak skontaktuj się z nami!