Affinity marketing - co to jest?

Marketing

Affinity marketing, co to jest? To inaczej marketing partnerski (afiliacyjny), rodzaj współpracy lub sojuszu między firmą a organizacją, który łączy ludzi o wspólnych zainteresowaniach i potrzebach, mając na celu – więcej, dalej, szybciej: zwiększenie bazy klientów, usług, produktów, doświadczeń i opinii. To doskonały model biznesowy: posiadając dobry produkt, powstaje chęć zdobycia nowych klientów, a w zamian podzielnie się częścią zysków.

Na czym polega affinity marketing?

Kiedy jeden partner biznesowy dostarcza produkt w zamian za dostęp do nowego rynku, obie strony odnoszą korzyści. Jeśli przytoczyć przykład banku i sklepu internetowego to ten pierwszy zwiększa całkowitą bazę klientów, podczas gdy drugi zwiększa liczbę osób, które kupują produkty w tym zasobie. Grupa afiniczna może mieć dowolną orientację: przedsiębiorstwa, grupy wolontariuszy, banki, kluby sportowe, lotniska, hotele, firmy o różnych kierunkach i rodzajach działalności. Cechą wyróżniającą grupę afiniczną jest indywidualny poziom powiązań społecznych ze znaczną liczbą potencjalnych konsumentów.

W kampanię marketingu afiliacyjnego zaangażowane są dwie strony — grupa partnerska i firma, która dostarcza grupie nowy produkt lub usługę. Firmy, które obsługują określoną grupę docelową prowadzą interesy z grupami partnerskimi, różnią się wielkością i ofertą produktów. Strategia marketingu afinicznego ma dwa filary: wspólne cele to szczytne cele.

Chęć bycia częścią globalnej idei to poczucie przynależności do określonej grupy.Ta ostatnia jest skorelowana z chęcią otrzymania zysku od towarów, produktów lub usług dostarczanych przez konkretną organizację. Zapaleni fani klubu piłkarskiego wspierają, więc swoją ulubioną drużynę w imię wspólnego pomysłu, a także chcąc utożsamić się ze swoimi ulubionymi gwiazdami sportowców, jednocześnie biorąc pod uwagę osobiste korzyści i ewentualne korzyści.

Na początku kampanii marketingowej firmy zwykle mają ogólne pojęcie o tym, z którą grupą chcą współpracować. Menedżerowie d/s marketingu najpierw szukają potencjalnych obszarów rynku i rozpoczynają współpracę ze stroną sprzedażową firmy, aby odkryć potencjalne korzyści z wejścia na te rynki. Komunikacja to jeden z najważniejszych elementów udanej kampanii marketingowej.

Jakie kroki należy podjąć przy tworzeniu kampanii marketingowej?

  • Wybór partnera biznesowego. Wypracowanie jasno określonych celów, zadań i odpowiedzialności. Upewnienie się, że cele partnera są zgodne z celami firm.
  • Po podjęciu decyzji o grupie docelowej zespół marketingowy zaczyna tworzyć listę celów i zadań dla swojej kampanii, zawierającą nie tylko dane dotyczące sprzedaży, ale także wizerunek i markę firmy. Wizerunek jest ważnym elementem każdej kampanii, dlatego zespół marketingowy musi zidentyfikować organizacje, które uzupełniają ich obecny wizerunek.
  • Po opracowaniu listy potencjalnych partnerów, menedżerowie d/s marketingu kontaktują się z tymi organizacjami i przedsiębiorstwami w celu omówienia warunków partnerstwa. Podczas negocjacji marketingowcy szczegółowo wyjaśniają, dlaczego organizacja powinna współpracować z biznesem – od ofert promocyjnych i ofert po zaspokajanie rosnących potrzeb członków organizacji.
  • Partnerstwa biznesowe wiążą się z odpowiedzialnością prawną: obie organizacje muszą stworzyć warunki i obowiązki, aby zapewnić spełnienie wszystkich potrzeb. Jeśli obie organizacje zgodzą się na warunki umowy, partnerstwo rozwija się pomyślnie.
Affinity marketing - co to jest?
Affinity marketing – co to jest?

W jakich segmentach partnerstwa affinity marketing rozwija się szczególnie pomyślnie?

Segment rynku dóbr luksusowych i usług premium jest jednym z najbardziej udanych i żyznych pól do siewu na nim owoców pod jasnym kierunkiem strategii marketingowej affinity. Ponieważ luksus zapewnia szerszy zakres przyjemności, a zatem poszerza horyzonty partnerstwa. Konsument czerpie przyjemność ze wszystkiego, co kojarzy się z produktem w segmencie luksusowym, od korzystania z produktu lub usługi, a skończywszy na wszystkim, co jest z nim związane. Od momentu wyboru i zakupu, aż po status jego posiadania, uczucie zachwytu, prawdziwa przyjemność z kreatywności projektanta produktu do umiejętności jego producenta.

To prawdziwy związek między wartościami marki i konsumentów osobiste historie. Wspólne wysiłki firm, przy jednoczesnym rozwijaniu ich wartości, oraz znaku towarowego zwiększają świadomość rynkową, zasięg i prestiż marki poprzez wykorzystanie wyselekcjonowanej bazy wysoko wykwalifikowanych i zamożnych konsumentów. Marketing afiliacyjny w elitarnej przestrzeni przybiera formę wzajemnie korzystnych partnerstw – od lokowania produktu po wymianę mediów, wspólne wydarzenia i cenne doświadczenia. W dzisiejszym biznesie marketing partnerski to skuteczny sposób na pozyskiwanie nowych klientów i dotarcie do szerszego grona odbiorców, zwłaszcza dla firm, które muszą się rozwijać. Partnerstwo z organizacją, która ma już duże wpływy w danym segmencie, to krótsza droga, która implikuje korzyści, doświadczenie i dodatkowe narzędzia wpływu. Trzeba się porozumieć i wspólnie zarabiać.

    FORMULARZ KONTAKTOWY

    Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

    Jeśli tak skontaktuj się z nami!