fbpx

Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie?

Marketing

Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie? W dzisiejszych złożonych realiach działalności produkcyjnej coraz większego znaczenia nabiera praktyczne zastosowanie form i metod marketingu personalnego w zarządzaniu pracownikami.Tłumaczy się to tym, że obecnie konkurencja na rynku pracy jest nie mniej intensywna niż na rynku sprzedaży towarów i usług. W biznesie widać już wyraźny trend, kiedy prawie wszystkie czynniki sukcesu od technologii produkcji po strukturę finansową mogą być dość szybko kopiowane przez konkurencję. W takich warunkach przewagę przedsiębiorstwa w długim okresie może zapewnić tylko to, co jest dla niego specyficzne i unikalne, czego konkurenci nie są w stanie w pełni odtworzyć – to są pracownicy zatrudnieni w firmie.

Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie

Marketing personalny to jedno z funkcji działu kadrowego firmy, mającej na celu określenie zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów i opracowanie systemu działań mających na celu zaspokojenie tej potrzeby. Jakość usług i technologia produkcji ulegają ciągłej poprawie, ale nie należy zapominać o zasobach ludzkich organizacji. Marketing personalny to kierunek zarządzania, który rozwiązuje problem stałego zapotrzebowania firmy na pracowników. Zatrudniony personel w firmie to strategiczna zdolność kadrowa, która osiąga określone cele i zadania korporacyjne.

Głównym zadaniem marketingu personalnego jest uatrakcyjnienie wizerunku firmy (podobnie jak zadaniem klasycznego marketingu jest uatrakcyjnienie produktu lub usługi firmy). W praktyce jest to złożony system technologii personalnych, mający na celu pozyskanie, selekcję, zatrzymanie, wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie i chcą świadczyć wysokiej jakości usługi na rzecz klientów firmy, wpajając pracownikom wartości i normy kultury korporacyjnej istniejącej w przedsiębiorstwie.

Marketing personalny wewnętrzny i zewnętrzny

Faktem jest, że najbardziej efektywna praca z personelem w przedsiębiorstwie musi być możliwa do wykazania na rynku pracy, gdzie nikt nie może nic o tym wiedzieć. I nawet bez systemu w zakresie wdrażania informacji wewnętrznej sukcesy i wysiłki mogą nie być widoczne dla wielu jego pracowników. Dlatego kadrowcy muszą aktywnie promować markę pracodawcy, umieć znajdować zalety i osiągnięcia w pracy z personelem oraz prawidłowo informować o nich pracowników firmy, a także wszystkich zainteresowanych uczestników rynku pracy. Konieczne jest budowanie pozytywnego wizerunku działu personalnego, aby cele i zadania pracy z personelem były bardziej zrozumiałe. W szerokim znaczeniu marketing personalny to filozofia i strategia zarządzania zasobami ludzkimi. W tym przypadku pracownicy są traktowani, jako klienci zewnętrzni i wewnętrzni firmy. W wąskim znaczeniu marketing personalny jak szczególną funkcją zarządzania pracownikami w firmie, która obejmuje:

 • Analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wyznaczają kierunki działań marketingowych
 • Opracowanie i wdrożenie działań w obszarach marketingu personalnego.

Obszary działań marketingowych w zakresie personelu obejmują:

 • Opracowywanie wymagań zawodowych dla pracowników.
 • Określenie potrzeb jakościowych i ilościowych personelu.
 •  Kalkulacja kosztów pozyskania i dalszego korzystania z pracowników.
 • Dobór źródeł i sposobów pokrycia zapotrzebowania na personel.

Zarządzanie zewnętrznym i wewnętrznym rynkiem pracy

Zewnętrzny rynek kadr jest to rynek kandydatów zainteresowanych pracą. Wewnętrzny rynek personalny są to pracownicy firmy, którzy są zainteresowani pracą i rozwojem w tej firmie.  W marketingu zawsze występuje podmiot oferujący usługi lub produkty.Tutaj podmiotem jest firma oferująca miejsca pracy, finansowe i niematerialne warunki pracy. Zgodnie z prawami marketingu personalnego firma jest zainteresowana sprzedaniem siebie z zyskiem i przez długi czas.

Ponadto w marketingu zawsze jest konsument, który jest gotowy na zakup oferowanych usług lub produktów, dlatego aby skutecznie sprzedać miejsca pracy kandydatom zewnętrznym i pracownikom wewnętrznym, firma jest zainteresowana badaniem ich potrzeb. W pierwszym przypadku (dla kandydatów zewnętrznych) konieczne jest pozyskanie kompetentnych i obiecujących kandydatów do pracy w firmie. W drugim przypadku (dla pracowników wewnętrznych)- utrzymanie własnych kompetentnych pracowników i zwiększenie ich lojalności wobec firmy.

Wiadomo, że marketing opiera się na zasadzie partnerstwa. W takim przypadku firma przyciągnie skutecznych kandydatów i zatrzyma własnych odnoszących sukcesy pracowników, jeśli zaoferuje warunki pracy uwzględniające ich potrzeby i zainteresowania. Ważna pozycja z systemu marketingowego: podmiot oferujący usługi lub produkty zawsze dąży nie tylko do uwzględnienia rynku potencjalnych konsumentów, ale także do aktywnego jego kształtowania. W tym przypadku firma stara się aktywnie pozyskiwać kompetentnych kandydatów, a także aktywnie zatrzymywać swoich pracowników, zwiększając ich lojalność wobec firmy.

W marketingu nie można obejść się bez segmentacji rynku konsumenckiego. W marketingu personalnym wymóg ten rozciąga się na segmentację rynku zewnętrznego dla kandydatów poszukujących pracy oraz rynku wewnętrznego dla pracowników zatrudnionych w firmie. Wreszcie marketing zawsze wykorzystuje reklamy do rozpowszechniania informacji o usługach i produktach firmy. W marketingu personalnym jest to emitowanie informacji reklamowych o wolnych wakatach dla kandydatów oraz informowanie ich pracowników o perspektywach, jakie otwierają się w firmie.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

  Jeśli tak skontaktuj się z nami!