Ile zarabia marketing manager?

Marketing

Ile zarabia marketing manager? Praca w marketingu wymaga sporej wiedzy popartej wykształceniem wyższym i posiadaniem wielu umiejętności oraz cech osobowości. Jednym ze stanowisk w tej dziedzinie jest marketing manager – menadżer marketingu lub kierownik ds. marketingu. Ile zarabia marketing manager? Wynagrodzenie na tym stanowisku jest uzależnione od zdobytego wykształcenia, doświadczenia, województwa, w którym będzie świadczona praca. O szczegółach, będzie można przeczytać poniżej.

Główny cel pracy menadżera marketingu w przedsiębiorstwie

Podstawowym obowiązkiem marketing managera jest zarządzanie postrzeganą wartością produktu firmy. Po co to jest? Postrzegana wartość produktu bezpośrednio wpływa na możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu ze sprzedaży produktu i jest najprostszym działającym wskaźnikiem oceny efektywności marketingu. Zwiększenie wartości produktu dla klienta to główny cel i priorytet kierownika ds. marketingu. Właśnie od tego zadania powinna rozpocząć się praca każdego specjalisty w tej dziedzinie. Wysoka wartość towaru zwiększa opłacalność wymiany z nabywcą, dzięki czemu nabywca zaspokaja swoją potrzebę, a firma uzyskuje maksymalny dochód i zysk. Postrzegana wartość to różnica między korzyściami a kosztami wyboru i użytkowania produktu. Ważne jest, aby zrozumieć, że marketing bezpośrednio wpływa na zysk firmy, co oznacza, że musi on odgrywać kluczową rolę w strukturze firmy, mieć wystarczające zasoby (w tym menedżerskie), aby zarządzać wartością produktu.

Czym zajmuje się marketing manager?

Marketing managerowie planują, organizują i kontrolują działania marketingowe firm. Do ich zadań należy:

 • Badania rynku i trendów rynkowych
 • Badanie zachowań konsumenckich
 • Wybór rynku docelowego
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Zatwierdzenie strategii rozwoju produktu
 • Taktyczne zarządzanie produktem firmy
 • Kontrola i analiza wyników pracy.

Ile zarabia marketing manager?

Menadżer marketingu jest bardzo odpowiedzialnym stanowiskiem, dlatego jego wynagrodzenie jest wysokie. Przeglądając dane z różnych portali można stwierdzić, że pensja marketing managera może wynosić około 7800 złotych (brutto), ale jest to średnie wynagrodzenie krajowe. Doświadczeni menadżerowie marketingu osiągający doskonałe efekty swojej pracy mogą zarabiać dużo więcej to znaczy około 12000 złotych (brutto). Kierownicy ds. marketingu rozpoczynający swoją karierę zawodową na tym stanowisku mogą liczyć na pensję w granicach 5900 złotych (brutto). Ale to nie wszystko. Podejmując pracę, jako marketing manager w stolicy, można uzyskać nawet 25000 złotych (brutto). Najniższe wynagrodzenie na tym stanowisku w Warszawie określane jest na wysokości 13000 złotych (brutto).

Obowiązki kierownika ds. marketingu

Marketing manager wspiera procesy podejmowania decyzji biznesowych. Doradza firmom i w kwestiach marketingowych oraz tworzą analizy i koncepcje, realizując projekty i monitorując powodzenie swoich działań. Ponadto analizuje życzenia klientów, opracowuje koncepcje marketingowe i strategie reklamowe. Kierownik ds. marketingu koordynuje wdrażanie proponowanych działań i przejmuje zarządzanie marketingowe. Opracowuje strategie sprzedaży i przeprowadza planowanie sprzedaży, ponadto szuka partnerów dystrybucyjnych i zawiera z nimi umowy na udział w działaniach promocyjnych.

Jakie działania powierzane są marketing managerowi?

Manager marketingowy podejmuje działania w kierunku ustalenia, jakie są grupy docelowe nowego produktu? Jakie kanały dystrybucji można wykorzystać, które rozwijają się np. w e-biznesie? Biorąc udział w realizacji procesu zarządzania zna swoją firmę, branżę i konkurentów, a także ich rynki. Starannie analizuje dostępne opcje, takie jak zalety i wady konkretnego kanału dystrybucji.

W negocjacjach z partnerami transakcyjnymi stara się osiągnąć jak najlepsze warunki sprzedaży. Poprzez ankiety wśród klientów i oceny innych środków marketingowych dowiaduje się, w jaki sposób może powiązać klientów z firmą lub co skłania ich do zakupu w konkurencyjnej ofercie. Marketing manager monitoruje wszystkie właściwe rynki krajowe i zagraniczne, analizuje potencjalne konsekwencje biznesowe i sprzedażowe w przypadku zmian.

Nadzór i kontrola działań marketingowych

W marketingu i reklamie menedżerowie marketingu sprawdzają życzenia klientów, a także najnowsze osiągnięcia w odpowiedniej branży. Na tej podstawie opracowują koncepcje marketingowe, które odnoszą się do specyfiki firmy i produktów, starając się tym samym pozytywnie naświetlić firmę w stosunku do jej konkurentów. Na przykład, czy telemarketing jest przydatny dla konkretnego produktu, czy lepiej jest dystrybuować ulotki? Czy można wykorzystać inne techniki marketingu w mediach społecznościowych? Marketing managerowie oceniają, które materiały promocyjne i jakie środki promocji sprzedaży są najbardziej odpowiednie i opracowują dla nich strategię komunikacji i reklamy. Wykorzystują wewnętrzne kanały komunikacji firmy do koordynowania procesów biznesowych, a także do monitorowania i śledzenia realizacji i skuteczności działań marketingowych.To ile zarabia marketing manager jest często ściśle związane z ilością i jakością powierzonych mu zadań i uzyskiwanymi efektami sprzedażowymi i zyskami dla danej firmy.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

  Jeśli tak skontaktuj się z nami!