fbpx

Jak wdrożyć SSL?

Pozycjonowanie stron

Omawiając temat tego, jak w odpowiedni sposób wdrożyć SSL do SEO należy wiedzieć czym jest SSL. Otóż, pojęciem SSL określa się nic innego, jak specjalnego rodzaju protokół sieciowy, który w chwili obecnej stał się powszechnie przyjętą kwestią odnoszącą się przede wszystkim do szyfrowania wszystkich potrzebnych danych, które są w obiegu internetowym. Z takiego rozwiązania korzysta wiele ważnych instytucji, w których przechowywane różnorodne dane klientów, a do instytucji takich można zaliczyć między innymi banki. 

Rodzaje certyfikatów SSL

Certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) stanowią kluczowy element zabezpieczenia strony internetowej, zapewniając szyfrowaną komunikację między serwerem a przeglądarką użytkownika. Istnieje kilka rodzajów certyfikatów SSL, z których każdy oferuje różny poziom zabezpieczeń i weryfikacji, dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań stron internetowych.

 1. Certyfikat SSL z weryfikacją domeny (DV – Domain Validation) – jest to najbardziej podstawowy rodzaj certyfikatu SSL, który wymaga jedynie weryfikacji własności domeny. Proces uzyskania tego certyfikatu jest prosty i szybki, często można go zrealizować automatycznie. Certyfikat DV jest odpowiedni dla blogów osobistych lub małych stron internetowych, gdzie podstawowe szyfrowanie jest wystarczające.
 2. Certyfikat SSL z weryfikacją organizacji (OV – Organization Validation) – ten rodzaj certyfikatu zapewnia wyższy poziom zaufania, ponieważ oprócz weryfikacji domeny, wymaga również potwierdzenia istnienia i wiarygodności organizacji. Certyfikat OV jest zalecany dla firm i organizacji, które chcą zwiększyć zaufanie użytkowników, potwierdzając swoją autentyczność.
 3. Certyfikat SSL z rozszerzoną weryfikacją (EV – Extended Validation) – jest to najbardziej zaawansowany rodzaj certyfikatu SSL, oferujący najwyższy poziom zaufania i bezpieczeństwa. Proces weryfikacji do uzyskania certyfikatu EV jest najbardziej rygorystyczny i obejmuje szczegółową weryfikację tożsamości, legalności i operacyjności organizacji. Certyfikat ten jest idealny dla dużych korporacji, instytucji finansowych i wszelkich stron, na których odbywają się transakcje finansowe lub wymiana wrażliwych danych.
 4. Wildcard SSL – ten rodzaj certyfikatu SSL pozwala na zabezpieczenie nieograniczonej liczby poddomen w ramach jednej głównej domeny. Jest to rozwiązanie kosztowo efektywne i wygodne dla stron posiadających wiele poddomen.
 5. Certyfikat wielodomenowy (MDC – Multi-Domain Certificate) – pozwala na zabezpieczenie wielu różnych nazw domen i poddomen w ramach jednego certyfikatu. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które zarządzają wieloma stronami pod różnymi adresami.

Wybór odpowiedniego certyfikatu SSL zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wrażliwość przetwarzanych danych oraz budżet. Warto jednak pamiętać, że każdy rodzaj certyfikatu SSL zwiększa bezpieczeństwo strony, poprawia jej wiarygodność i może przyczynić się do lepszego rankingu w wyszukiwarkach.

SSL – kro po kroku

Instalacja certyfikatu SSL (Secure Socket Layer) jest kluczowym elementem zabezpieczenia strony internetowej. Proces ten można podzielić na kilka etapów, które pozwolą na prawidłową implementację i konfigurację certyfikatu. Oto krok po kroku, jak można to zrobić:

 1. Wybór odpowiedniego certyfikatu SSL – pierwszym krokiem jest wybór rodzaju certyfikatu SSL, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej strony internetowej. Możesz wybrać między certyfikatami DV (Domain Validation), OV (Organization Validation), EV (Extended Validation), Wildcard SSL dla nieograniczonej liczby poddomen lub Multi-Domain Certificate dla wielu domen.
 2. Zakup certyfikatu SSL – po wybraniu typu certyfikatu, kolejnym krokiem jest jego zakup. Można to zrobić poprzez zaufanego dostawcę certyfikatów SSL lub poprzez Twojego dostawcę hostingu, który często oferuje certyfikaty SSL jako część swoich usług.
 3. Generowanie CSR (Certificate Signing Request) – aby uzyskać certyfikat SSL, potrzebny jest CSR, który jest żądaniem podpisania certyfikatu. CSR zawiera informacje o Twojej domenie i organizacji. Można go wygenerować za pomocą narzędzia zarządzania serwerem (np. cPanel) lub bezpośrednio na serwerze, używając OpenSSL.
 4. Wysłanie CSR do wystawcy certyfikatu – po wygenerowaniu CSR, należy wysłać go do wybranej firmy certyfikującej (CA – Certificate Authority). Firma ta zweryfikuje Twoje dane i wygeneruje certyfikat SSL dla Twojej domeny.
 5. Instalacja certyfikatu SSL na serwerze – po otrzymaniu certyfikatu SSL od CA, następnym krokiem jest jego instalacja na serwerze, na którym hostowana jest Twoja strona. Proces ten różni się w zależności od używanego serwera i panelu zarządzania, ale zazwyczaj obejmuje przesłanie certyfikatu i klucza prywatnego do odpowiednich katalogów na serwerze.
 6. Konfiguracja serwera do korzystania z SSL – po zainstalowaniu certyfikatu, konieczne jest skonfigurowanie serwera, aby korzystał z protokołu HTTPS. Może to wymagać zmiany konfiguracji w plikach serwera, takich jak Apache .htaccess, Nginx.conf itp.
 7. Testowanie i weryfikacja – po zainstalowaniu certyfikatu, ważne jest przetestowanie strony, aby upewnić się, że SSL działa poprawnie. Można skorzystać z narzędzi online do sprawdzania certyfikatu SSL i upewnić się, że strona jest bezpieczna.
 8. Przekierowanie ruchu na HTTPS – aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy korzystają z zabezpieczonej wersji strony, należy ustawić przekierowanie z HTTP na HTTPS. Zapewni to, że wszelki ruch sieciowy będzie szyfrowany.
 9. Monitorowanie i odnowienie certyfikatu – certyfikaty SSL mają określony czas ważności. Ważne jest monitorowanie daty wygaśnięcia certyfikatu i jego odnowienie przed upływem terminu ważności, aby uniknąć przerw w zabezpieczeniu strony.

Pamiętaj, że prawidłowa instalacja i konfiguracja certyfikatu SSL jest istotna nie tylko dla bezpieczeństwa strony, ale także dla SEO i zaufania użytkowników.

Jakie zalety płyną z zastosowania protokołu SSL?

Zastosowanie protokołu SSL (Secure Sockets Layer) na stronie internetowej przynosi wiele korzyści, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i ogólnej efektywności działania witryny. Oto główne zalety stosowania SSL:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa – SSL zapewnia szyfrowanie danych przesyłanych między przeglądarką użytkownika a serwerem, co znacznie utrudnia potencjalnym atakom przechwycenie i odczytanie wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe, dane logowania czy informacje o płatnościach.
 2. Wzrost zaufania użytkowników – strony zabezpieczone certyfikatem SSL są oznaczane w przeglądarkach jako „bezpieczne”, co może zwiększyć zaufanie odwiedzających. Użytkownicy często poszukują symbolu kłódki w pasku adresu, co jest wskaźnikiem, że strona jest bezpieczna i dba o prywatność swoich klientów.
 3. Poprawa pozycjonowania w wyszukiwarkach – Google i inne wyszukiwarki faworyzują strony zabezpieczone SSL, traktując je jako bardziej wiarygodne. Wprowadzenie SSL może więc przyczynić się do lepszego pozycjonowania witryny w wynikach wyszukiwania.
 4. Zgodność z regulacjami ochrony danych – protokół SSL pomaga w spełnieniu wymogów różnych przepisów o ochronie danych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) w Unii Europejskiej, które wymaga ochrony danych osobowych użytkowników.
 5. Ochrona przed modyfikacją danych – SSL zapobiega również nieautoryzowanym modyfikacjom przesyłanych danych, co jest szczególnie ważne przy transakcjach online i komunikacji biznesowej.
 6. Wsparcie dla bezpiecznych płatności online – aby przyjmować płatności kartami kredytowymi na stronie e-commerce, SSL jest często wymagany przez standardy branżowe, takie jak Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
 7. Redukcja ryzyka ataków cybernetycznych – chociaż SSL samo w sobie nie jest kompleksowym rozwiązaniem bezpieczeństwa, znacznie utrudnia ono cyberprzestępcom przeprowadzanie ataków typu man-in-the-middle (MITM), gdzie atakujący może przechwycić i zmodyfikować komunikację między dwoma stronami.

Stosowanie SSL jest więc nie tylko rekomendacją, ale często koniecznością dla nowoczesnych stron internetowych, dbających o bezpieczeństwo, prywatność użytkowników oraz własną wiarygodność i widoczność w internecie.

Jakie dane zawiera certyfikat szyfrowania, jakim jest SSL?

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) zawiera kluczowe informacje niezbędne do procesu uwierzytelniania i szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką a serwerem. Oto najważniejsze elementy, które można znaleźć w certyfikacie SSL:

 1. Nazwa podmiotu – to nazwa domeny lub subdomeny, dla której certyfikat został wydany. W przypadku certyfikatów typu Wildcard, nazwa podmiotu będzie zawierać znak wieloznaczny, na przykład *.example.com.
 2. Nazwa wydawcy – informuje o firmie certyfikującej, znanej jako Certificate Authority (CA), która wydała certyfikat. Ta nazwa wskazuje na zaufanego dostawcę certyfikatów.
 3. Data ważności – daty określające, od kiedy certyfikat jest ważny i kiedy się kończy jego ważność. Po tym okresie certyfikat wymaga odnowienia.
 4. Numer seryjny certyfikatu – unikalny numer identyfikacyjny przypisany certyfikatowi przez wydawcę, używany do jego identyfikacji.
 5. Klucz publiczny – klucz publiczny używany w procesie szyfrowania danych. Umożliwia to szyfrowanie informacji przesyłanych do serwera, które mogą być odszyfrowane tylko przez posiadacza odpowiadającego klucza prywatnego.
 6. Algorytm podpisu – algorytm używany do wygenerowania podpisu cyfrowego certyfikatu. Jest to kluczowy element w weryfikacji, że certyfikat pochodzi od zaufanego wydawcy i nie został zmieniony.
 7. Podpis cyfrowy wydawcy – podpis cyfrowy firmy certyfikującej, który służy do weryfikacji autentyczności certyfikatu.
 8. Informacje dodatkowe – mogą zawierać dodatkowe dane, takie jak adres e-mail, nazwa organizacji, lokalizacja (kraj, miasto) i inne.

Certyfikat SSL może również zawierać różne opcjonalne pola, w tym identyfikatory rozszerzeń, które dostarczają dodatkowych informacji o zastosowaniu, ograniczeniach lub właściwościach certyfikatu. Te informacje są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych między użytkownikami a serwerem.

Wdrożenie SSL – SEO

Wdrożenie certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer) na stronie internetowej ma znaczący wpływ na SEO (Search Engine Optimization). Oto kluczowe aspekty, jak wdrożenie SSL wpływa na optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek:

 1. Poprawa rankingów w wyszukiwarkach – Google i inne wyszukiwarki preferują strony zabezpieczone SSL, uznając je za bardziej wiarygodne. Wdrożenie SSL może zatem przyczynić się do poprawy pozycji strony w wynikach wyszukiwania.
 2. Zwiększone zaufanie użytkowników – strony zabezpieczone SSL są oznaczane w przeglądarkach jako „bezpieczne”, co może zwiększać zaufanie użytkowników. Wyższe zaufanie przekłada się na niższy współczynnik odrzuceń (bounce rate), co jest pozytywnie oceniane przez algorytmy wyszukiwarek.
 3. Lepsze bezpieczeństwo użytkowników – SSL zapewnia szyfrowanie danych, co jest szczególnie ważne na stronach e-commerce i wszędzie tam, gdzie użytkownicy wprowadzają dane osobowe. Bezpieczne strony mogą być lepiej oceniane przez wyszukiwarki.
 4. Mobilna przyjazność strony – w dobie coraz większej popularności przeglądania internetu na urządzeniach mobilnych, Google promuje strony przyjazne dla urządzeń mobilnych. SSL jest jednym z czynników, który wpływa na mobilną przyjazność strony.
 5. Zmniejszenie ryzyka cyberataków – strony zabezpieczone SSL są mniej narażone na ataki typu man-in-the-middle (MITM), co może pomóc w utrzymaniu ciągłości działania strony i jej reputacji.

Wdrożenie SSL wymaga jednak kilku kroków, które są ważne z punktu widzenia SEO:

 • Aktualizacja linków wewnętrznych – po wdrożeniu SSL wszystkie wewnętrzne linki powinny być aktualizowane, aby wskazywały na adresy HTTPS.
 • Aktualizacja sitemap i plików robots.txt – po przejściu na HTTPS, konieczna jest aktualizacja sitemap i plików robots.txt, aby odzwierciedlały nowy protokół.
 • Ustawienie przekierowań 301 – ważne jest ustawienie trwałych przekierowań (301) z wersji HTTP na HTTPS, aby uniknąć problemów z duplikacją treści.
 • Aktualizacja w narzędziach analitycznych – w narzędziach takich jak Google Analytics i Google Search Console należy zaktualizować ustawienia, aby odzwierciedlały zmianę na HTTPS.

Podsumowując, wdrożenie SSL nie tylko zwiększa bezpieczeństwo strony internetowej, ale również przyczynia się do lepszego pozycjonowania w wynikach wyszukiwarek, poprawy doświadczeń użytkownika i wzmacniania zaufania do strony.

Kiedy warto zastosować certyfikat szyfrowania SSL?

Zastosowanie certyfikatu SSL (Secure Sockets Layer) jest zalecane praktycznie dla każdej strony internetowej, niezależnie od jej rodzaju i celu. Oto główne sytuacje, w których stosowanie SSL jest szczególnie ważne:

 1. Strony E-commerce – dla stron internetowych zajmujących się sprzedażą produktów lub usług, gdzie użytkownicy dokonują transakcji finansowych, SSL jest niezbędny. Szyfrowanie danych chroni informacje o kartach kredytowych i transakcjach finansowych użytkowników.
 2. Strony wymagające logowania – jeśli Twoja strona zawiera obszary dostępne po zalogowaniu, gdzie użytkownicy wprowadzają swoje dane logowania, SSL jest kluczowy do ochrony tych danych przed przechwyceniem.
 3. Formularze online – strony zawierające formularze online, przez które przesyłane są dane osobowe, takie jak adresy, numery telefonów czy dane osobowe, powinny używać SSL do ochrony tych informacji.
 4. Blogi i strony informacyjne – nawet jeśli Twoja strona nie przetwarza wrażliwych danych, stosowanie SSL może przyczynić się do poprawy pozycji w wyszukiwarkach i zwiększyć zaufanie użytkowników.
 5. Strony korporacyjne i instytucjonalne – dla stron firmowych i instytucjonalnych, SSL pomaga w budowaniu zaufania i profesjonalizmu, chroniąc jednocześnie wszelkie dane przesyłane przez użytkowników.
 6. Strony zintegrowane z mediami społecznościowymi – jeśli Twoja strona korzysta z wtyczek mediów społecznościowych, SSL może pomóc w zapewnieniu bezpiecznego połączenia i ochronie danych użytkowników.
 7. Strony z dostępem do API – jeśli Twoja strona łączy się z zewnętrznymi usługami poprzez API, szczególnie tam, gdzie wymagane są dane uwierzytelniające, SSL jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa tych połączeń.
 8. Strony z treścią multimedialną – dla stron, które hostują lub przesyłają treści multimedialne, SSL może pomóc w ochronie praw autorskich i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do treści.

W dzisiejszych czasach SSL stał się standardem w budowaniu bezpiecznych, zaufanych i profesjonalnie wyglądających stron internetowych. Nie tylko chroni wrażliwe dane, ale także przyczynia się do lepszego wizerunku witryny i poprawy jej pozycji w wynikach wyszukiwania.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

  Jeśli tak skontaktuj się z nami!