fbpx

Co to jest CAC w marketingu?

Marketing

Co to jest CAC w marketingu? Wskaźniki w swojej codziennej pracy wykorzystują przede wszystkim analitycy. Spotykamy je w finansach, ekonomii czy inżynierii, choć ze wskaźnikami możemy mieć też do czynienia w kontekście marketingu. Jednym z najpopularniejszych, ale też najbardziej miarodajnych wskaźników, jest CAC. Co dokładnie oznacza ten skrót i w jakim celu wykorzystuje się wskaźnik CAC?

CAC w marketingu

Skrót CAC pochodzi od angielskich słów Customer Acquisition Cost, co w wolnym tłumaczeniu oznacza koszt pozyskania klienta. Rzeczywiście, wskaźnik ten określa, jak duże środki powinniśmy zainwestować, aby pozyskać jednego klienta dla naszej firmy. Wskaźnik CAC służy niczemu innemu, jak ocenie efektywności prowadzenia kampanii reklamowej. Bierzemy w nim pod uwagę koszty, jakie zostały przeznaczone na wszelkiego rodzaju działania marketingowe. Mowa tutaj o wydatkach na reklamę Google, pozycjonowanie strony www czy reklamę w mediach społecznościowych. Niektóre firmy skupiają się również na koszcie związanym z wynagrodzeniem pracowników, którzy zostali zatrudnieni wyłącznie do prowadzenia kampanii marketingowych w sieci. Wskaźnik CAC niektórzy używają wyłącznie w celu obliczenia, jak efektywne są prowadzone przez nich kampanie. Warto jednak spojrzeć na niego nieco szerzej. Wskaźnik ten może bowiem informować, ilu klientów chcemy pozyskać przy określonych nakładach finansowych. Możemy więc założyć pewne wartości, potrzebne do wyliczenia wskaźnika, a następnie porównać je z rzeczywistymi, już po zakończeniu konkretnej kampanii bądź w trakcie jej trwania. 

Jak obliczyć wskaźnik CAC?

Samo słowo „wskaźnik” dla wielu osób brzmi dosyć enigmatycznie, zwłaszcza jeśli nigdy nie miały do czynienia z analizą ekonomiczną czy finansową. Tymczasem okazuje się, że wskaźnik jest przyjazny nawet dla osób, które nie miały dotąd większej styczności z tego rodzaju matematyką. Głównym problemem, jaki występuje przy obliczaniu wartości wskaźnika, jest pomijanie pewnych istotnych wartości, związanych z prowadzoną kampanią marketingową. Wskaźnik CAC w szerokim opiera się bowiem na takich wydatkach, jak związanych z samą reklamą, eventami promocyjnymi, wynagrodzeniami pracowników, contentem, pozycjonowaniem strony internetowej czy zakupem niezbędnych narzędzi bądź oprogramowania. Wbrew pozorom zsumowanie wszystkich wydatków może sprawiać pewne problemy, dlatego warto prowadzić ich ewidencję na bieżąco. Pomocne okazuje się posegregowanie ich zgodnie z danym okresem, do którego przynależą. W razie potrzeby o pomoc można poprosić pracowników działu księgowości. Otrzymaną sumę wydatków dzielimy przez liczbę klientów, jaką w danym okresie pozyskaliśmy dzięki kampaniom marketingowym. 

Jaka wartość wskaźnika CAC jest optymalna?

Przedsiębiorcy dążą do tego, aby wartość wskaźnika CAC była jak najmniejsza. Wyraża ona wtedy niski koszt pozyskania jednego klienta, co dla wielu jest niezwykle istotną kwestią i pozwala generować wyższe zyski. Z drugiej strony, zawsze musimy wziąć pod uwagę pewien błąd pomiaru. Obliczenie wskaźnika jest proste, jeśli na przykład prowadzimy wyłącznie sklep internetowy – wtedy jesteśmy w stanie prowadzić efektywną ewidencję klientów. Natomiast w przypadku punktów stacjonarnych sprawa nie jest już tak oczywista. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka wartość wskaźnika CAC byłaby optymalna w konkretnym przypadku. Każdy przedsiębiorca we własnym zakresie wyznacza plany i cele sprzedażowe, a także budżet z nimi związany. Co istotne, wartości wskaźnika w krótkim okresie czasu zwykle plasują się na wysokim poziomie. O wiele lepiej jest więc obliczać go w sekwencji co najmniej miesięcznej bądź kwartalnej. Wtedy też otrzymamy miarodajny koszt związany z pozyskaniem jednego klienta dla naszej firmy.

Jak wykorzystać wskaźnik CAC w praktyce?

Wskaźniki pełnią w analityce rolę wyłącznie informacyjną. Choć dają pogląd na konkretną sprawę, same w sobie nie stanowią rozwiązania problemu. Wskaźnik CAC pomaga ocenić, czy prowadzone działania marketingowe są efektywne pod względem finansowym. Jeśli tak, możemy kontynuować naszą kampanię. Jeśli nie, pomyślmy tak tym, aby obniżyć koszt pozyskania klienta. Na ogół wskaźnik ten wykorzystuje się do obliczania wartości, wynikających z danych historycznych. W praktyce oznacza to, że obliczamy koszt, jaki już musieliśmy ponieść. Tymczasem wskaźnik CAC możemy również wykorzystywać do obliczania wartości przyszłych. Może nam powiedzieć, jakie maksymalne nakłady jesteśmy w stanie ponieść, aby pozyskać klienta. Pozwala również założyć liczbę klientów, jaką pozyskamy przy danych nakładach. Jak każdy wskaźnik matematyczny, i ten można ciekawie modyfikować – wiele zależy tutaj od danych, jakie chcemy pozyskać. W praktyce każdy marketingowiec powinien wiedzieć, jak interpretować CAC oraz jakie informacje może on dostarczyć. Świadomi przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają, zwłaszcza jeśli osiąga on wysokie wartości. Pozwala bowiem ocenić, czy konieczne jest podjęcie działań, mających na celu obniżenie jednostkowego koszty pozyskania klienta. 

    FORMULARZ KONTAKTOWY

    Czy jesteś ciekaw naszej oferty?

    Jeśli tak skontaktuj się z nami!